8 Kasım 2014 Cumartesi

Kara Düzen


İnsan, politik iktidar tarafından tanımlanan sınırları, toplu halde ve aynı anda ihlal ederse, oluşan yeni tanımsız alanda kendisiyle, toplumla ve iktidarla nasıl ilişkilenir? Sınırların ortadan kalktığı geçici durumlar, uzun vadede sınırların varlığını güçlendirir mi?Güncel toplumu işler kılan dengelerin korunması, sınır ihlallerine olanak tanınmasıyla mümkündür. Ayinler, karnavallar, çeşitli grupların yürüttüğü ritüeller buna örnek gösterilebilir. Bu uygulamalar bugün de gündelik görünümlerde varlığını sürdürmektedir.


Kara Düzen, çağdaş yaşamda iktidar tarafından bastırılan sınır ihlali geleneğinin değişken varlık alanlarını görünür kılmakla ilgilenir. Bu yolla toplumsal dengeleri tartışmaya açmayı amaçlar.Proje halihazırda evrilmekte olup, ilk gösterimi 1 - 2 Haziran 2014'te 19. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İkinci Kat Karaköy'de gerçekleştirilmiştir.

Ekip

Kontekst ve Dramaturji: Şafak Ersözlü

Tasarım ve Performans: Şafak Ersözlü, Bahar Nihal Ersözlü, Metehan Kayan, Su Güzey,

Can Kandara, Cansu Başlılar, Deniz Güngören

Dekor ve Kostüm: Sedef Kermen, Gizem gürsel

Işık: Utku KaraDestekleri için İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Alanı'na ve MSGSÜ Modern Dans Ana Sanat Dalı'na teşekkür ederiz. 

Kandilli Türbe Çıkmazı

İnsan aşkın ve içkin olan ile tüm öğretilerden bağımsız, sadece bilinç birikimine dayanan bir ilişki kurabilir mi? Çağdaş toplumdaki işlevsellik açısından can çekişen ritüelistik davranışların yerini doğrudan bir ilişki kuran, yeni bir ritüel biçimi alabilir mi? Başka bir deyişle insanlar bir referansa dayanmadan bir araya gelip gerçek ile ortak bir temas kurabilir mi?Kandilli Türbe Çıkmazı projesi, güncel toplumsal yaşamda tercihen ya da zorunlu olarak içinde olduğumuz tecritsel bireyselliğin ve öğütücü çoğulluğun ötesinde; kendini gerçekleştirme ve ötekiyle birleşebilmeyi aynı anda içeren “kendi ritüelini yaratma” olgusunu araştırır. Herhangi bir geleneğe referans vermeyişimiz ise kültürel füzyonun tüm bu tecritçi ve öğütücü oluşum ile ortak bir kökene dayandığını düşünmemizdendir.

Kandilli Türbe Çıkmazı halihazırda evrilen bir projedir. İlk gösterimi 2012 yılında Aradafest04 bünyesinde Ayvansaray surlarında mekana özgü bir performans olarak gerçekleşmiştir. Performans daha sonra Aradafest07 ile bir kez daha Arada Disiplinlerarası Sanat Festivali programına girmiş; bunun yanısıra, 1. Sanatta Görünürlük Festivali'nde ve İstanbul genelinde çeşitli alternatif sahnelerde, işgal evlerinde gerçekleştirilmiştir. 

29.11.2013 / Don Kişot Sosyal Merkezi


Ekip:
Kontekst ve Dramaturji: Şafak Ersözlü
Tasarım ve Performans: Metehan Kayan, Su Güzey, Can Kandara, Deniz Güngören, Utku Öğüt
Metin: Bahar Nihal Ersözlü
Işık: Utku Kara

Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Alanı’na ve MSGSÜ Modern Dans Ana Sanat Dalı’na destekleri için teşekkür ederiz.